Занятията за ученици 4-7 клас са по 3 астрономически часа. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия (един модул). Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. Курсът за ученици 4-7 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 4 модула. През лятната ваканция занятията са 7 на брой (половин модул).

 

График на групите за 4-7 клас през учебната 2017/2018


График на занятията по дни

Занятия юни – юли