Занятията за ученици 2-3 клас в нива Ъ, А, Б, В и Г са по 2 астрономически часа. Нива Д и Е са по 3 астрономически часа, тъй като конструкциите на роботите стават по-сложни. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия (един модул). Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. Курсът за ученици 2-3 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 4 модула.

График на групите за 2-3 клас през лятото на 2018г.

График на занятията по дни

Занятия юни – юли