Кирил Митов

Основател, Член на надзорния съвет ... и помага когато може

Рожден ден: В месеца на императора

Училище: ТУЕС към ТУ,София

Университет: Един започващ с Т и завършващ на ехнически, но него няма да го пиша.

Специални сили: Познава всички деца, разговаря с всички родители. Организира и води Робопартанс, за да може повече ученици да се докоснат до знанията.

Хоби: Астрофизика и космология. Да. Правилното прочетохте. Неща като сформиране на звезди, релативиски ефекти и знания за вселената са ми страст. Освен това искам да пътувам в галактиката

Контакти: k.mitov (at) robopartans (dot) com +359 878 933 094,

Public Key:public key.

Fingerprint: 88DF 9D25 1EB6 EA0E BF83 258E 7372 025E A374 3398