E-Skills for jobs

E-Skills for Jobs

e-skills

E-Skills for Jobs 2015-2016 e кампания, която се провежда в 21 европейски страни, като изпълнител за България е БАИТ.

Целта на проекта е да повиши осведомеността на гражданите за нуждата от подобряване на техните умения при използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), необходими за намирането на работа. Кампанията е в отговор на нарастващото търсене на ИКТ специалисти, които в момента не са достатъчни, въпреки високото ниво на безработица в Европа.

E-Skills for Jobs 2015-2016 предоставя информация за образование, обучение, работни места, както и други възможности, които са достъпни за хората с електронни умения, които знаят как да използват ефективно информационни технологии.

Кампанията се координира от DIGITALEUROPE и European Schoolnet заедно със стотици национални и общоевропейски партньори – http://eskills4jobs.ec.europa.eu/

За повече информация, посетете адрес: http://idg.bg/eskills2015-2016/about

 

Leave a comment