Media

Custom Excerpt
kiberiada

09 Dec: [Капитал] Кибериада

След години затишие българската технологична общност отбеляза завидна активизация в сферата на роботиката в рамките само на една седмица. От…

empower-capital

05 Nov: [Капитал] Empower to the people

Робот се движи върху масата, променя посоката си или замахва, когато долови препятствие или агресия. “Пазачът” е част от импровизираната…