Модул 1

Първо ниво "А"

Първата част от курса по „Начална роботика с Лего“.
Едно, „пътешествие из космоса“, но с роботи. В нивото се изграждат различни конструкции на роботи. Управляват се моторите така,
че роботите да извършват прецизни движения около „земята“, „луната“ и „слънцето“. Командваме ги от разстояние със сензора за звук. Преодоляваме различни препятствия след като се блъснем в тях благодарение на сензора за допир. Изграждаме и програмираме роботи, които могат да се сражават и защитават стига това да се наложи.

Второ ниво "Б"

Втора част от курса по „Начална роботика с Лего“. Въвежда се, нов сензор – за разстояние, който с помощта на ултразвук позволява на робот-прилеп да се движи без да се блъска в заобикалящите го препятствия. Работи се с понятия като цикъл, ток, инерция, ротации и градуси. Роботите вече изпълняват едновременно две различни неща – докато изпълняват мисии върху специално изградено поле, лампите, закачени върху тях, постоянно светват и изгасват.

Модул 2

Трето ниво "В"

Ниво ‘В’ е третата част от курса по „Начална роботика с Лего“. В занятията се набляга на по-сложни и предизвикателни роботи. Въвежда се новата конструкция за „условие“. Изграждат се роботи с три и четири сензора и едновременно се работи с тях. Роботите започват да стават по-умни като могат самостоятелно да взимат сложни решения. „Шпионинът“ преследва „своите цели, като се предпазва да не го забележат. Конструира се една от първите верижни машини.

Четвърто ниво "Г"

Четвъртата част от курса по „Начална роботика с Лего“. Въвежда се сензорът за светлина, който роботите използват, за да разпознават цветовете на обектите около тях. Роботите вече могат да следват линия и не излизат от ринга в сумо битка. Въвеждат се хващачи и сензор за завъртане.

Модул 3

Пето ниво "Д-Животни"

Пето ниво на курса „Начална роботика с Лего“. Ниво Животни е първият допир на учениците от Начална Роботика с Лего с конструкции приличащи на животни. Те ходят и се движат като истински животни. Конструира се дълго очакваният Скорпион. В голяма част от занятията четирима ученици работят върху един робот, който трябва да сглобят заедно. В края на нивото създават собствено животно без инструкции

Шесто ниво "Е"

В занятията на ниво Е се конструират роботи животни и се търсят решения за начина им на придвижване. Въвеждат се абстракции като групиране на блокове и използване на променливи. Роботите започват да стават „по-умни“, като пазят вътрешно състояние, запомнят предишните си действия и на тази база определят следващите си стъпки.