1 – 2 – 3 Клас

Занятията по роботика и програмиране с ЛЕГО за ученици 1, 2 и 3 клас са с продължителност от 2 астрономически часа. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия ( един учебен срок).

Курсът за 1-ви клас е подготвителен, фокусът е върху това детаца да се запозанят с роботиката, да свикнат с регулярните занимания и поставянето и изпълняването на задачи подобно на училищната атмосфера. Поради възраста биват подпомагани в четеното на материалите и разбирането на задачите. Задачите се адаптират според индивидуалните им възможности.

Курсът за ученици 2-3 клас е разделен в 10 нива, всяко по 7 занятия и в тях работим освен върху познанията по Роботика и върху екипната работа, разрешаването на пробелем чрез експерименти и грешки, самостоятелност и задаване на правилните въпроси.

4 – 7 Клас

Занятията за ученици 4-7 клас са с продължителност от 3 астрономически часа. През учебната година курсовете са с продължителност от 14 занятия (един учебен срок), веднъж седмично.

6-12 клас