„Първо“ ниво за децата от 1-ви клас служи като подготвящо ниво, за преминаването им към нивата за по-големи деца. Подходът ни към първокласниците е различен и затова сме ги отделили в отделна възрастова група.

Групите за тази възраст се обявяват само през втория учебен срок и през лятната ваканция. През учебната година децата все още са в 1 клас и тепърва навлизат в ежедневието на един ученик. Поради тази причина държим те да са преминали 1 учебен срок в училищната среда и да са се сблъскали с отговорностите, които носи училището. През лятната ваканция, всички първокласници вече са завършили и са видели какво е да си ученик. Вече са малко по-големи.


График на групите за 1-ви клас