Защо роботика е нужна на децата?

Курсовете по роботика се организирате за ученици от 1-ви до 12-ти клас.

За по-малките ученици те са един много полезен начин те да се забавляват и уча. Успяват да усвоят много практически знания, а също така и да приложат наученото в училище по физика, математика, информационни технологии. С комплектите LEGO Mindstorms децата могат да разработват, програмират и тестват модели от заобикалящия ни свят (пр: роботи животни).

София – Младост 1

email: sofia (at) robopartans (dot) com

Телефони: +359 877 615 343

Aдрес: София, ул. „Андрей Сахаров“ 25, бл. 75а

(до KFC-Младост 1)

1 – 2 – 3 Клас

Занятията по роботика и програмиране с ЛЕГО за ученици 1, 2 и 3 клас са с продължителност от 2 астрономически часа. През учебната година курсовете са веднъж седмично, съставени от 14 занятия ( един учебен срок).

Курсът за 1-ви клас е подготвителен, фокусът е върху това детаца да се запозанят с роботиката, да свикнат с регулярните занимания и поставянето и изпълняването на задачи подобно на училищната атмосфера. Поради възраста биват подпомагани в четеното на материалите и разбирането на задачите. Задачите се адаптират според индивидуалните им възможности.

Курсът за ученици 2-3 клас е разделен в 10 нива, всяко по 7 занятия и в тях работим освен върху познанията по Роботика и върху екипната работа, разрешаването на пробелем чрез експерименти и грешки, самостоятелност и задаване на правилните въпроси.

4-7 Клас

Занятията по роботика за ученици 4-7 клас са с продължителност от 3 астрономически часа. Курсът за ученици 4-7 клас е разделен в 10 нива, всяко по 7 занятия.

Такси и отстъпки

Отстъпка
5% отсъпка от цялата такса при записване на братя/сестри, участващи едновременно в групи.
Разсрочено плащане
  • Ученици 1-3 клас – 1 вноска 344 лв. или две вноски по 175 лв. 
  • Ученици 4-9 клас – 1 вноска 444 лв. или две вноски по 240 лв.

Отказ от курс при вече заплатена такса

  • При отказ до една седмица преди или след началото на курса заплатената такса може да се върне, но от нея ще бъдат удържани 60 лв. за регистрация.
  • При отказ повече от седмица след началото на курса и при внесена пълна такса се възстановява сумата, като се удържат 60 лв. за регистрация и таксата за проведените занятия.
  • При отстраняване на курсист от ниво заради възпрепятстване на занятия Училище по роботика Robopartans не се задължава да възстановява каквато и да е сума.