Защо роботиката е важна? Къде са програмирането и техническите науки?

Роботиката съчетава програмиране, конструиране, механика и като цяло инженерни науки и е невероятен начин начинаещи да придобият практически и теоретични знания, които ще ги подготвят за професионалната им реализация в последствие.

Училище по роботика Robopartans подготвя деца, ученици, младежи и вече пораснали. Подготовката е в сферата техническите науки и дисциплини. Средствата ни са Роботика, програмиране, конструиране, моделиране, математика, електроника и интегрирането им в обща програма. Количеството знания, които трябва да придобиете, е огромно. Ние ги структурираме и ги правим достъпни.

София – Лозенец

email: sofia (at) robopartans (dot) com

Телефон: +359 877 615343

Aдрес: София, кв. „Лозенец“, ул.“Розова Долина“ 14

( 250м от Метро Станция „Европейски Съюз“ )

Групи по Роботика за учебната 2019-20 и регистрация

  • РЕГИСТРАЦИЯ – използвайте линкът срещу всяка група или този ЛИНК като изберете съответната група.
  • Пропуснато занятие се отработва БЕЗПЛАТНО след предварителна уговорка.

1-2-3 kлас

Занятията по роботика и програмиране с ЛЕГО за ученици 1, 2 и 3 клас са с продължителност от 2 астрономически часа. Курсът за ученици 2-3 клас е разделен в 10 нива, всяко по 7 занятия и в тях работим освен върху познанията по роботика и върху екипната работа, разрешаването на пробелеми чрез експерименти и грешки, самостоятелна работа и задаването на правилни въпроси.

Курсът за 1-ви клас е подготвителен, фокусът е върху това детцата да се запозанят с роботиката, да свикнат с регулярните занимания и поставянето и изпълняването на задачи подобно на училищната атмосфера. Предвид възрастта им ги подпомагаме в четенето на материалите и разбирането на задачите. Те от своя страна се адаптират според индивидуалните им възможности на децата.

4-7 Клас

Занятията по роботика за ученици 4-7 клас са с продължителност от 3 астрономически часа. Курсът за ученици 4-7 клас е разделен в 10 нива, всяко по 7 занятия.

Такси и отстъпки

Отстъпка
5% отсъпка от цялата такса при записване на братя/сестри, участващи едновременно в групи.
Разсрочено плащане
  • Ученици 1-3 клас – 2 вноски по 185 лв. 
  • Ученици 4-9 клас – 2 вноски по 240 лв.

Отказ от курс при вече заплатена такса

  • При отказ до една седмица преди или след началото на курса заплатената такса може да се върне, но от нея ще бъдат удържани 60 лв. за регистрация.
  • При отказ повече от седмица след началото на курса и при внесена пълна такса се възстановява сумата, като се удържат 60 лв. за регистрация и таксата за проведените занятия.
  • При отстраняване на курсист от ниво заради възпрепятстване на занятия Училище по роботика Robopartans не се задължава да възстановява каквато и да е сума.