Занятията за ученици 4-7 клас са по 3 астрономически часа, по 14 посещения за учебен срок. Всеки модул е с продължителност от един учебен срок. Курсът за ученици 4-7 клас е с продължителност от 2 години, разделен в 4 модула.
Цената на курсовете за модул е 388 лв за 4-7 клас. Плащането на две вноски по 194лв е възможно и е необходимо предварително да ни информирате!

За братя и сестри записани заедно за нива, получавате отстъпка 10% от таксата за всяко дете, за три деца – заплащате две такси!

График на групите за 4-7 клас през учебната 2019/2020


График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя