„Първо“ ниво за децата от 1-ви клас служи като подготвящо ниво, за преминаването им към нивата за по-големи деца. Подходът ни към първокласниците е различен и затова сме ги отделили в отделна възрастова група.

Групите за тази възраст се обявяват само през втория учебен срок и през лятната ваканция. През учебната година децата все още са в 1 клас и тепърва навлизат в ежедневието на един ученик. Затова приемаме, че на тези групи им е необходимо повече време и курсът се състои от 14 занятия, в които да можем да направим преходът към следващите нива възможно най-плавен. През тези часове децата са запознават с нашата e-learning система, с комплектите с които работим, с основните принципи на конструиране и как да задвижват роботите – от прости движения, до движения в сложни геометрични фигури.

Всяко занятие е от по 2 астрономически часа (3 учебни) и цената на курса за 14 занятия е 288 лв.

График на групите за 1-ви клас през учебната 2019/20 година


График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя