Основната цена (без отстъпки) се равнява на 8лв/час.

Занятията за ученици 7-10 клас са с продължителност от 3 астрономически часа.
Групите са от 6 до 10 деца.
Едно ниво е съставено от 7 занятия, а един модул от 14 занятия.
През ваканциите занятията са 7 на брой (половин модул).

График на групите за 7-10 клас през учебната 2018/2019 година

* 5% отстъпка при внасяне на пълната такса
** 5% отстъпка при завършено предишно ниво

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя