Основната цена (без отстъпки) се равнява на 8лв/час.

Занятията за ученици 2-3 клас са с продължителност от 2 астрономически часа.
Групите са от 6 до 10 деца.
Курсът за ученици 2-3 клас е с продължителност от 3 години, разделен в 6 модула.
Едно ниво е съставено от 7 занятия, а един модул от 14 занятия.
През ваканциите занятията са 7 на брой (половин модул).

График на групите за 2-3 клас през учебната 2018/19-та година


* 5% отстъпка при внасяне на пълната такса
** 5% отстъпка при завършено предишно ниво

График на занятията по дни

Занятия събота

Занятия неделя