Тук е описан начинът ни на преподаване в Robopartans.

В отделни раздели описваме комуникацията с учениците, процеса на образование и очакваните резултати.  

Много от начините и методите описани тук се противопоставят на някои от традиционните методи на преподаване.In this course the instructors that have participated in 3 day in-person training, receive their tasks for self-preparation. Any questions that arise can be discussed in the forums.

After the completion of each task the participant has to upload his solution for verification.