Ниво “Е” е шестата част от курса по „Начална роботика с Лего“. В това ниво за първи път са нужни два робота едновременно за да се решат задачите в занятията. Учениците трябва да обсъждат заедно общ подход към проблемите и да разпределят ролите си. Изграждат се разнообразни роботи, дори кран, който товари полезни изкопаеми в камион. Учениците използват по два сензора едновременно за да намират целта си и да усещат кога партниращият им робот е готов със своята част от задачата.

Продължителност:

7 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа