Модул Състезателна Роботика

Модулът е разделен на две части – “Основни умения в състезателната роботика” и “Решаване на състезателно поле”. В курса “Основни умения в състезателната роботика” учениците учат основните правила за конструиране на успешен състезателен робот. Учат се да придвижват робота си прецизно по състезателното поле и да манипулират обекти със и без двигатели. Показва се, че на полето има скрити свободи и учениците трябва да мислят нетрадиционно, както относно приставките на робота си, но и относно захода на робота към всяка една мисия.
В “Решаване на състезателно поле” помагаме на учениците да изградят своя стратегия за решаване на състезателното поле, за да съберат максимален брой точки в даденото време. Решават се задачи за оптимизация и рационален подход към проблемите. Учениците работя с един или два робота и трябва да постигнат добро ниво на работа в екип, за да успеят да разпределят задачите си равномерно и след това да съберат всички отделни решения в цялостна стратегия.

Продължителност:

14 занятия от по 3 астрономически (4.5 учебни) часа

Позвънете по телефона на Академията в града в който се интересувате понеже тези курсове се организират по-рядко.