Това е четвъртото ниво за ученици от 2-ри и 3-ти клас. През 7-те занятия децата ще затвърдят и задълбочат придобитите до момента знания и умения. Програмите ще започнат да стават все по-големи и по-големи, използвайки вложени цикли и условни оператори. Учениците ще се запознаят с поредния сензор – светлинен сензор и ще се запознаят с различни алгоритми за следване на линия.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа