Това е третото ниво за ученици от 2-ри и 3-ти клас. През 7-те занятия децата ще се запознаят с нова конструкция за „условие“. В занятията се набляга на по-сложни и предизвикателни роботи. Изграждат се роботи с три и четири сензора и едновременно се работи с тях. Роботите започват да стават по-умни като могат самостоятелно да взимат сложни решения. „Шпионинът“ преследва „своите цели“, като се предпазва да не го забележат. Конструира се една от първите верижни машини.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа