Ниво В

Третото ниво по Роботика с LEGO за ученици от втори и трети клас.

В занятията се набляга на по-сложни и предизвикателни роботи. Въвежда се новата конструкция за „условие“. Учениците се запознават с физическите понятия: инерция и център на тежестта. Изграждат се роботи с два сензора и едновременно се работи с тях. Роботите започват да стават по-умни като могат самостоятелно да вземат сложни решения. „Шпионски“ роботи преследват своите цели, като се предпазват да не бъдат забелязани.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа