Това е второто ниво за ученици от 2-ри и 3-ти клас. През 7-те занятия децата ще се запознаят с още един сензор – ултразвуковия сензор (сензор за разстояние) и с различни физични понятия – гравитация, триене, инерция, център на тежестта и т.н. Това ще им позволи да изследват построените конструкции по обстойно и да обръщат внимание на детайлите. Роботите вече изпълняват едновременно две различни неща – докато изпълняват мисии върху специално изградено поле, лампите, закачени върху тях, постоянно светват и изгасват.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа