Ниво Б

Второто ниво на Роботика с LEGO предназначено за ученици от втори и трети клас.

Въвежда се нов сензор – за разстояние, който с помощта на ултразвук позволява на робот-прилеп да се движи без да се блъска в заобикалящите го препятствия. Работи се с новите понятия: цикъл, градуси, среден мотор. Роботите вече изпълняват едновременно две различни неща – докато изпълняват мисии върху специално изградено поле, третият двигател разчиства засечени обекти. Конструира се една от първите верижни машини.

Продължителност:

7 занятия от по 2 астрономически (3 учебни) часа