Роботика за България 2020

Robopartans съдейства на Роботика за България като по време на карантината COVID-19 ще пуска програмите на отборите от трите дивизии и ще връща видео записи с поведението на роботите по полето.

Форма за подаване на програма за дистанционно пускане на робот

Искаме от участниците линк към папка в GoogleDrive. Папката трябва да има само един *.ev3 файл вътре и да има права – “всеки с линка може да редактира”.
Вътре в ev3 проекта трябва да има инструкции коя програма се пуска, и как се поставя робота в базата. Операторът на робота няма как да предположи как се пуска програмата.
Когато искате да проверите нещо следващо, отново ни трябва празна папка с един ev3 файл вътре.

Опашка с отбори очакващи резултати

Преподавателите ни си пишат името в клетката в колона “Поето от:” щом започнат работа по програмата и така знаем, как се редуваме в опашката. Така и вие знаете да отидете в папката си и да изгледате видеото си.
Формата се обновява сама на 10 минути. Изчакайте преди да решите, че програмата ви не е влязла в опашката.