Плащане на пълна такса наведнъж

  • Ако заплащате такса за братя/сестри, участващи едновременно в групи, важи отстъпката за членове на семейството. При регистриране на 2 деца от едно семейство заплащате такса и половина (като по-малката такса е наполовина). При регистриране на 3 деца от семейство заплащате две такси (като най-малката е безплатна).
  • Отстъпки не могат да се комбинират.

Разсрочено плащане

  • Ученици 1-3 клас – 2 вноски по 175 лв. 
  • Ученици 4-9 клас – 2 вноски по 233 лв.

Ако желаете да разделите таксата на повече вноски, можете да се свържете с курсовия координатор и да ви бъде изготвен индивидуален план на заплащане.

Отказ от курс при вече заплатена такса

  • При отказване до една седмица преди и след началото на курса заплатената такса може да се върне, но от нея ще бъдат удържани 60 лв. такса регистрация.
  • При отказване след започнат курс и внесена пълна такса се възстановява таксата за оставащите занятия, без 60 лв. такса регистрация.
  • При отстраняване на курсист от ниво заради възпрепятстване на занятия Училище по роботика Robopartans не се задължава да възстановява, каквато и да е сума.